Andrzej Pawłowicz

58-306 Wałbrzych

ul. Ogrodowa 2b/1

 +48 602 461 179

 +48 74 840 83 57

e-mail: poczta.andrzej@op.pl

NetByte Design Studio - 0047 Zgłoszenie kursu

 

Dźwigi Towarowo Osobowe


dzwigi towarowo uslugowe OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH

Cel szkolenia

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją
Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi dźwigów towarowo-osobowych
ze sterowaniem wewnętrznym.

Warunki dla kandydata

Kandydat na operatora powinien mieć:
- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora dźwigów potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Uprawnienia

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są wydawane bezterminowe.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem uzgodnionym z Zespołem Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego
w Warszawie zgodnie z art. 37 pkt. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.).

Kategorie uzyskanych zaświadczeń kwalifikacyjnych.

I D – Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalneUDT zaswiadczenie